Strona główna >  Przepisy >  Przegląd prawa komunalnego - czerwiec 2009, cz. I
Przegląd prawa komunalnego - czerwiec 2009, cz. I

 

Tytuł aktu prawnego

 

Publikator

 

Podstawa wydania aktu prawnego, dzień oraz publikator

 

Uwagi

 

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.

 

o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 

DzU z 18 grudnia 2008 r.

 

nr 223 poz. 1464

 

Ustawa z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (DzU nr 180, poz. 1495)

 

Weszła w życie 1 stycznia 2009 r.

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nie będącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku

 

DzU z 30 grudnia 2008 r.

 

nr 235 poz. 1614

 

Art. 33 ust. 3 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU z 2007 r. nr 39, poz. 251, z późn. zm.)

 

Weszło w życie po 14 dniach od ogłoszenia

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska

 

z dnia 22 grudnia 2008 r.

 

w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu

 

DzU z 30 grudnia 2008 r.

 

nr 235 poz. 1615

 

Art. 27a ust. 4 ustawy z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (DzU nr 180, poz. 1495 oraz z 2008 r. nr 223, poz. 1464)

 

Weszło w życie 1 stycznia 2009 r

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska

 

z dnia 22 grudnia 2008 r.

 

w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej

 

DzU z 31 grudnia 2008 r.

 

nr 236 poz. 1649

 

Art. 9 ust. 6 ustawy z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (DzU nr 180, poz. 1495 oraz z 2008 r. nr 223, poz. 1464)

 

Weszło w życie 1 stycznia 2009 r

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

z dnia 16 grudnia 2008 r.

 

w sprawie działań w zakresie technologii bezpiecznych dla środowiska stosowanych w produkcji i zagospodarowaniu odpadów

 

DzU z 16 stycznia 2009 r.

 

nr 5 poz. 28

 

Art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy z 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (DzU z 2008 r. nr 11, poz. 70, nr 52, poz. 303 i nr 158, poz. 989)

 

Weszło w życie po 14 dniach od ogłoszenia

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska

 

z dnia 8 stycznia 2009 r.

 

w sprawie udzielania pomocy de minimis na wsparcie systemów zarządzania środowiskowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

DzU z 22 stycznia 2009 r

 

nr 9 poz. 55

 

Art. 21 ust. 3 ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (DzU nr 227, poz. 1658, z 2007 r. nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. nr 216, poz. 1370)

 

Weszło w życie z dniem ogłoszenia.

 

Obowiązuje do 31 grudnia 2013 r.

 

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego

 

z dnia 23 stycznia 2009 r.

 

w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

 

MP z 13 lutego 2009 r.

 

nr 9 poz. 108

 

Art. 35 ust. 7 pkt 2 ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (DzU nr 227, poz. 1658, z 2007 r. nr 140, poz. 984, z 2008 r. nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. nr 19, poz. 100)

 

Wytyczne, o których mowa w pkt 1, są stosowane od ogłoszenia komunikatu

 

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 stycznia 2009 r.

 

w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym

 

MP z 13 lutego 2009 r.

 

nr 9 poz. 109

 

Art. 35 ust. 7 pkt 2 ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (DzU nr 227, poz. 1658, z 2007 r. nr 140, poz. 984, z 2008 r. nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. nr 19, poz. 100)

 

Wytyczne, o których mowa w pkt 1, są stosowane od 22 stycznia 2009 r.

 

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 lutego 2009 r.

 

w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

 

MP z 13 lutego 2009 r.

 

nr 9 poz. 111

 

Art. 35 ust. 7 pkt 2 ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (DzU nr 227, poz. 1658, z 2007 r. nr 140, poz. 984, z 2008 r. nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. nr 19, poz. 100)

 

Zmienione wytyczne, o których mowa w pkt 1, są stosowane od ogłoszenia komunikatu

 

 Powrót      Drukuj      Wyślij znajomemu    
blog comments powered by Disqus

Strona główna | Abrys | Kontakt © by Abrys Sp. z o.o.